Affärsidé

Systemutveckling med MS Access
är dagens moderna systemutveckling
!

Övergripande mål

Flexibelt
Möta en förändrad omvärld

Anpassat
Klara den egna organisationens förutsättningar

Lättillgängligt
Funktioner som ger överblick och snabb åtkomst

Driftsäkert
Lita på utdata och ha hög tillgänglighet

Prisvärt
Ta tillvara befintliga investeringar och kompetens

Modernt
Nyttja fördelarna med den nya tekniken

 

Möjliga alternativ

Utnyttja användarnära utvecklingsverktyg

Skapa öppna system

Optimera verksamhetskunnande ihop med erfarna systembyggare

Gå in för en samlad datalagring, "datawarehouse"

Homogent verktyg databas-program-rapportgenerator

Inga problem med nya versioner

Vår rekommendation

Välj MS Access som verktyg

Billigt, ingår i MS Office Pro

Ingen kostnad för "run-time"

Skapa en gemensam datalagringsmodell

Ange vilka funktioner som skall skapas

Låt systemets standardlösningar gälla

Undvik komplex programmering, dvs minimera kodning i
t.ex. Access Basic

Utbilda användarna i rapportuttag