Kunder

Kunder MästerAccess®:

Sundsvall Elnät AB
Bergs Tingslags Elektriska AB
Vattenregleringsföretagen

Kunder övriga:

Svensk Energi
- Medlemsdatabasen Kontakten
Vattenregleringsföretagen
- Dammregistersystem
- Felrapportering
- Fiskesystemet
- Vattenhushållning

Administration och
redovisning för:

SVESAB Svensk Skog AB
Naturum Turism HB
Åkersbergs samfällighetsförening
Högruns samfällighetsförening
Dataföreningens lokalavdelning Östersund
Brf Träffen Östersund