Ett nätverksföretag som utvecklar kundanpassade standardsystem
Bildat 1972 med lång branscherfarenhet av standardsystem
Utvecklar och förvaltar administrativa datasystem i MS Access
med inriktning mot kundanpassade standardsystem såsom:
OBS! Konsumtionsavgiftssystem TAXBER via produktbolaget
Taxber AB är 2010-10-04 överlåtet
till Powel Energy Management AB
- se pressrelease under knappen Taxber AB

Medlemsdatabasen Kontakten till Svensk Energi
Kundsystem för tidskrivning, fakturering och kundreskontra

MästerAccess® ett nytt arbetssätt att utveckla IT-system
Företaget bedriver även administrations- och redovisningsverksamhet

E-post: per-erik.magnusson@svesab.se

Senast uppdaterad 2010-10-05
Copyright Svensk Skog AB